Övedsritten

Vid Vombsjöns strand på marker tillhörande Övedskloster går Övedsritten årligen av stapeln

Anmälan

Anmälan till Övedsrittens nationella klasser sker via TDB.

För de internationella klasserna sker anmälan till respektive NF.

Anläggningsskiss

Tävlingsplatsen ligger i Fruktträdgården med faciliteter som används till fälttävlan av Öveds Jakt- och Fältrittklubb

Förslag på boende och boxplatser

Tävlingsledningen presenterar förslag på möjliga boenden för två och fyrbenta i närheten. Bokning sker direkt med de olika aktörerna av den tävlande själv.